Finansiering

Nordic finance logo

Nu inleder vi framtiden tillsammans med en stark finansiell partner


Om Nordic Finance

Nordic Finance är en modern finanspartner som hjälper dig hela vägen till din nya investering, från idé till finansierat objekt. Du kan själv eller med vår hjälp hitta ditt objekt eller din utrustning. Därefter driver vi dina ärenden åt dig. Vi för dialogen med inblandade så att leverans, start och dokumentation säkerställs genom hela processen och att du får utlovad service fram till att objektet är på plats hos dig. 

Varför finansiering?

Att använda leasing eller hyra som finansieringsmodell har flera fördelar för ditt företag. Eftersom det är Nordic Finance som äger objektet eller utrustningen behöver du inte ta upp objektet som tillgång i din balansräkning. Det gör att ditt företag inte binder det egna kapitalet, vilket innebär att ditt företag behåller likviditet, soliditet och att nyckeltalen inte påverkas. Ägarförhållandet för också med sig att budgeteringen och den finansiella planeringen förenklas.

Fördelar för dig

En av leasing och hyras främsta styrkor är att det är en smidig finansieringsform. Normalt behövs det varken kontantinsats eller kompletterande säkerheter mer än objektet. Avtalen är kopplade till bland annat Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, som är den dagliga referensräntan.