Finansiering

Nordic finance logo

Finansiera köpet av tungt släp med en stark finansiell partner


Om Nordic Finance

Nordic Finance är en modern finanspartner som hjälper dig hela vägen till din nya investering och köp av tungt släp eller specialtrailer, från idé till finansierat objekt. Du kan själv eller med vår hjälp hitta ditt objekt eller din utrustning. Därefter driver vi dina ärenden åt dig. Vi för dialogen med inblandade så att leverans, start och dokumentation säkerställs genom hela processen när du köper din trailer. Vi ser också till att du får utlovad service fram till att släpet är på plats hos dig.

Varför finansiering vid köp av tungt släp?

Att använda leasing eller hyra som finansieringsmodell har flera fördelar för ditt företag. Eftersom det är Nordic Finance som äger objektet eller utrustningen behöver du inte ta upp trailern som tillgång i din balansräkning. Det gör att ditt företag inte binder det egna kapitalet. Det innebär att ditt företag behåller likviditet, soliditet och att nyckeltalen inte påverkas. Ägarförhållandet för också med sig att budgeteringen och den finansiella planeringen förenklas.

Fördelar för dig

En av leasing och hyras främsta styrkor är att det är en smidig finansieringsform. Normalt behövs det varken kontantinsats eller kompletterande säkerheter mer än trailern. Avtalen är kopplade till bland annat Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, som är den dagliga referensräntan.