PREFAMAX


PrefaMax är bygellastaren för transport av prefabricerade element.
Denna bygeltrailer är den perfekta lösningen när det gäller transport av betongkomponenter. Den helt metalliserade PrefaMax står ut tack vare hög driftssäkerhet och ger optimal effektivitet.
Med en total bredd på 2,55m är PrefaMax inom normerna för standardtransporter, vilket medför att eventuella extra kostnader för eskort och speciella tillstånd kan undvikas.


Egenskaper hos PrefaMax:
■ Låg tjänstevikt
■ Mer nyttolast
■ Nu också tillgänglig som teleskopisk version
■ Lasta säkringssystemet för 30T nyttolast
■ Snabb lastning och avlastning av lastgolv